PASEK INFORMACJI

Wyszukaj

Statystyka odwiedzin

173373

Zespół Szkół Nr 2 CKU

„Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”” , nr umowy RPZP.08.09.00-32-K004/16-00. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania RPZP.08.09.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych Formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

WARSZTATY KULINARNE

„EUROPEJSKA KULTURA ŻYWIENIA”

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Dnia 15 grudnia 2017r. pierwsi uczniowie ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach z powodzeniem zakończyli staże zawodowe w ramach projektu pt. „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” – RPO WZ na lata 2014-2020.

Czterotygodniowe staże (150 godzin)  w zawodzie technik pojazdów samochodowych odbyły się w SCANIA POLSKA S.A. Oddział w Szczecinie.

Podstawowym celem stażu zawodowego - jako dodatkowej formy kształcenia praktycznego - jest nabycie takich umiejętności praktycznych, które wykraczają poza program nauczania a także uzupełnienie i pogłębienie wiedzy uzyskanej przez ucznia w toku zajęć dydaktycznych w szkole. Uczeń poprzez realizację stażu zawodowego ma szansę zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, co może w przyszłości ułatwić znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Zgodnie z założeniami projektu uczniowie ZS Nr 2 za odbyty staż otrzymają wynagrodzenie.

 

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.09.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

 

 

O projekcie KS Pyrzyce+

Dnia 27.07.2017r. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach rozpoczęło realizację jednego z priorytetowych projektów w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania RPZP.08.09.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Tytuł projektu

Podmiot odpowiedzialny

Wydatki ogółem

Wkład własny (15%)

Dofinansowanie (85%)

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

Powiat Pyrzycki

5 432 721,25

814 908,59

4 617 812,66

 

Cele projektu "Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”"

W projekcie udział weźmie 360 uczniów i 30 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Pyrzycach.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST:

  • wsparcie uczniów i nauczycieli ZS Nr 2 CKU prowadzące do podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego przez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy na obszarze KS Pyrzyce+,
  • zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

PLANOWANE EFEKTY DOTYCZĄ :

  • organizacji staży i praktyk zawodowych uczniów u pracodawców;
  • organizacji zajęć nastawionych na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli , w tym: dodatkowe zajęcia i kursy specjalistyczne w ramach szkolnictwa pozaformalnego;
  • organizacji doradztwa zawodowego w szkole;
  • doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

 

Łączna wartość projektu: 5 432 721,25 . (dofinansowanie na poziomie 85 % 4 617 812,66 zł. , wkład własny 814 908,59 zł).

Projekt realizowany będzie od 2017 do 2023 roku.

Attachments:
Download this file (Protokół 03.11.2017.pdf)Protokół z dnia 3.11.2017 r.[ ]687 kB
Download this file (Lista osób zakwalifikowanych.pdf)Załącznik nr 1[Lista osób zakwalifikowanych]1485 kB
Download this file (Lista osób rezerwowych.pdf)Załącznik nr 2[Lista osób rezerwowych]2267 kB
Download this file (Załącznik nr 11 -Wzór oświadczenia o rezygnacji uczestnictwa wprojekcie..pdf)Załącznik nr 11[Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie]370 kB
Download this file (NAUCZYCIEL_Dane_uczestnika.pdf)Dane uczestnika[NAUCZYCIEL]550 kB
Download this file (NAUCZYCIEL_Deklaracja_uczestnictwa.pdf)Deklaracja uczestnictwa[NAUCZYCIEL]514 kB
Download this file (NAUCZYCIEL_Oświadczenie.pdf)Oświadczenie uczestnika[NAUCZYCIEL]552 kB
Download this file (NAUCZYCIEL_Oświadczenie_wizerunek.pdf)Oświadczenie o wizerunku[NAUCZYCIEL]475 kB
Download this file (Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_N.pdf)Regulamin rekrutacji i uczestnictwa[NAUCZYCIEL]242 kB
Download this file (Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_U.pdf)Regulamin rekrutacji i uczestnictwa[UCZEŃ]307 kB

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Pliki cookies służą zbieraniu danych statystycznych o odwiedzanych podstronach.
PRZECZYTAJ O COOKIES Zgadzam się