Policealne Szkoły Zawodowe - opiekun medyczny

Okres nauki trwa 1 rok (po szkole średniej)
W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien posiadać umiejętności związane z:

  • pomaganiem osobie chorej i niesamodzielnej
  • udzielaniem pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia
  • współpracą z pielęgniarką w zakresie planowania opieki nad osobą chorą

Absolwent może ubiegać się o pracę w szpitalach, domach pomocy społecznej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także w hospicjach.