Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach

STOP DOPALACZOM - DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

 

27 maja 2015 roku w Zespole Szkół NR2 Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Pyrzycach została zorganizowana wystawa na temat szkodliwości używania substancji odurzających. Uczniowie w towarzystwie nauczycieli mieli okazję wysłuchać krótkiej pogadanki przedstawicieli Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarna - Epidemiologicznej w Pyrzycach na temat szkodliwości palenia papierosów w związku ze zbliżającym się ,, DNIEM BEZ PAPIEROSA”. Była też możliwość zbadania poziomu tlenku węgla w organizmie, z której chętni skorzystali uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

   

 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE


W PORTUGALII

 

Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach realizuje kolejny projekt unijny dotyczący praktyk zawodowych.  Tym razem projekt pt. „Mobilność drogą do zawodowej przyszłości”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – PO WER na zasadach Erasmus+ zabrał naszych uczniów do Portugalii.

Dnia 03 maja b.r. wyjechała na 4-tygodniowe praktyki, pierwsza 10-osobowa grupa uczennic - kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.

 

Wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, kieszonkowym oraz podróżą pokryte zostały ze środków unijnych.

Głównym celem pobytu w Portugalii jest doskonalenie takich umiejętności zawodowych, które zostaną uznane później na europejskim rynku pracy. Jest to możliwe dzięki praktykom w renomowanych hotelach, gdzie dziewczęta oprócz czynności czysto zawodowych doskonalić będą język angielski oraz poznawać podstawy języka portugalskiego.

Dodatkowym atutem jest obcowanie z kulturą i obyczajami tego pięknego kraju. Jak widać na zdjęciu, dziewczyny rozpoczęły swoją wizytę od zwiedzania miasta Braga.

Każdy z wyjazdów poprzedzony zostaje warsztatami z przygotowania kulturowego, językowego oraz spotkaniem z psychologiem.

Trzymamy kciuki i czekamy na relację z pobytu!!!

Koordynator projektu
 Ewa Cywińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach

Szablon od: Wojtek Grabowski

Domena i hosting: Marcin Powroźnik
Administrator: Łukasz Budynek