Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

 

Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach ma ciekawą i szeroką ofertę edukacyjną dla dorosłych, która daje wiele możliwości pracy w kraju i za granicą.

W roku szkolnym 2017/2018 oferujemy:                                                                                ULOTKI

Liceum Ogólnokształcące, gdzie:

- okres nauki trwa 3 lata,

- absolwent uzyskuje wykształcenie średnie,

- można przystąpić do egzaminu maturalnego, by potem, jeśli chcesz, zostać studentem

Szkoły Policealne, takie jak:

opiekun medyczny:

- możliwość zatrudnienia w: domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach opieki długoterminowej, zakładach opiekuńczo - leczniczych; zatrudnienie za granicą w placówkach opiekuńczo - medycznych

- możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej

- zajęcia praktyczne i praktyka zapewnione przez szkołę dzięki współpracy z ZOL, DPS i Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach - możesz odbyć je w wymienionych placówkach lub wybrać inną - pomożemy dopełnić formalności

technik administracji :

- możliwość podjęcia pracy w urzędach administracji publicznej

- okres nauki trwa 2 lata

-można zdobyć umiejętność prowadzenia podstawowej dokumentacji biurowej
i księgowej, organizowania konferencji i narad

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

prowadzenie produkcji rolniczej ( ROLNIK ):

- możesz pozyskać bezzwrotne środki z UE na rozwój gospodarstwa

- prowadzenie własnej działalności

- możesz uzyskać pieniądze z UE na zakup maszyn i świadczenie usług

prowadzenie rachunkowości :

- prowadzenie domowej księgowości, rozliczanie firm, PIT-ów

- możliwość podjęcia pracy w księgowości, biurze rachunkowym

sporządzanie potraw i napojów :

- możliwość podjęcia pracy kucharza w restauracji, domach weselnych, gościńcach

- prowadzenie własnej działalności.

projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych ( KRAWIEC ):

- możliwość podjęcia pracy w zakładach krawieckich lub przedsiębiorstwach odzieżowych

- prowadzenie własnej działalności


WSZYSTKIE WYMIENIONE SZKOŁY I KURSY SĄ BEZPŁATNE

ZAJĘCIA REALIZOWANE W SYSTEMIE ZAOCZNYM (w piątki od godz. 16-stej i w soboty),

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU W INTERNACIE

Estera Witkowska

 

DUŻE PIENIĄDZE DLA PYRZYCKIEGO TECHNIKUM

Dnia 27 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w obecności włodarzy gmin oraz przedstawicieli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w osobach Pana Olgierda Geblewicza - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Jarosława Rzepy - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się oficjalne podpisanie umów na realizacje projektów w ramach Kontraktu Samorządowego "Pyrzyce+".

W ramach realizowanego Kontraktu wdrożonych zostanie 8 projektów priorytetowych, w tym największy dla ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach. Dzięki jego realizacji doposażone zostaną klasopracownie a uczniowie pyrzyckiego technikum, począwszy od września 2017r.
i przez okres 5-ciu następnych lat będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

1. Kursy kelnerskie i barmańskie

2. Kursy specjalistyczne:

a) Kurs spawalniczy

b) Kurs na uprawnienia energetyczne

c) Kursy na operatorów obrabiarek CNC

3. Kursy językowe z egzaminami

4. Uprawnienia:

a) Kurs na prawo jazdy kat. B

b) Kurs na prawo jazdy kat. T

c) Kurs na uprawnienia kombajnisty

d) Kurs I, II, III wózki widłowe

5. Kursy przedsiębiorczości "MONEY MONEY"

6. Kursy informatyczne ''CAPS LOCK"

7. Indywidualne doradztwo zawodowe

8. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów, za które uczniowie otrzymają wynagrodzenie

9. Zajęcia dodatkowe w bloku gastronomicznym:

a) Organizacja i przygotowanie "DNI EUROPY"

b) Zajęcia "EUROPEJSKA KULTURA ŻYWIENIA"

10. Zajęcia dodatkowe w bloku mechanicznym:

a) Zajęcia z mechaniki samochodowej "Projekt M-2"

b) Wyjazdy zawodoznawcze

c) Organizacja egzaminów próbnych

11. Zajęcia dodatkowe w bloku mechanizacji rolnictwa:

a) Zajęcia "Moje pierwsze zlecenie"

b) Kurs "Stosowania środków ochrony roślin"


 

Informujemy, że za udział w programie


,,Bezpieczna Szkoła"- edycja 2016/2017


w obszarze: Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu


Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

za realizację wyjątkowych inicjatyw i działań

związanych z profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa

w roku szkolnym 2016/2017

Beata Pawłowska

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 2 CKU

w Pyrzycach

23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach, wcześnie rano, bo już o godz. 8.00, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie uczniów kończących szkoły zawodowe.

Podsumowaliśmy mijający rok szkolny, który upłynął na ciężkiej i owocnej pracy.

Liczba wyróżnień była tego najlepszym dowodem.

W obecności znamienitych gości: członka Zarządu Powiatu Pyrzyckiego Miłosza Łuszczyka, Księdza Dziekana Grzegorza Harasimiaka, przewodniczącej Rady Rodziców Edyty Tarnowskiej, przedstawiciela firmy Scania Polska Kacpra Łobodzińskiego, Dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i pracowników oraz wszystkich uczniów pożegnaliśmy kończących wieloletnią pracę w naszej szkole nauczycieli: Panią Alicję Nowak - polonistkę oraz wuefistę, trenera - Pana Eugeniusza Klimczaka.

Pożegnaliśmy również odchodzących uczniów szkół zawodowych:

III klasy Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej (wychowawca - Katarzyna Banaszczyk) i III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku Mechanik Pojazdów Samochodowych (wychowawca - Marcin Kapczyński).

Podczas drugiej części apelu - zostało wręczonych wiele nagród i wyróżnień:

Puchary Dyrektora:

Puchar za najwyższą średnią ocen wśród Techników

II klasa Technikum Informatycznego ze średnią 3,65

(wychowawca Marlena Borowiec)

Puchar za najwyższą średnią ocen wśród szkół zawodowych - 3,38

III klasa Zasadnicze Szkoły Wielozawodowej

(wychowawca Katarzyna Banaszczyk)

Puchar za najwyższą frekwencję - 92, 5%

I klasa Technikum Informatycznego

(wychowawca Izabela Kała - Konowaluk)

Tytuł Mistrza Szkoły - ucznia z najwyższą średnią ocen w szkole - 5,07

oaz nagroda Starosty

ponownie!!!: Tomasz Socha - uczeń II klasy Technikum Informatycznego

(wychowawca Marlena Borowiec)

oraz:

- wyróżnienia dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w swoich klasach

- nagrody w kategorii NAJLEPSZY PRAKTYK

- nagroda w wewnątrzszkolnym konkursie wiedzy motoryzacyjnej pod patronatem firmy Scania

- podziękowania dla członków szkolnego pocztu sztandarowego

- wyróżnienia w szkolnym konkursie chemicznym i kulinarnym

- wyróżnienia dla członków Spółdzielni Uczniowskiej DUO i Samorządu Uczniowskiego

- wyróżnienia dla uczniów biorących udział w programie promocji szkoły w regionie

- podziękowania dla uczniów zaangażowanych w organizację obchodów 50 ? lecia szkoły

- nagrody dla najlepszych sportowców.

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji, słońca, odpoczynku, wymarzonych podróży

i niezapomnianych chwil pięknego, pogodnego lata!

Samorząd Uczniowski

FOTOGALERIA

Copyright © ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach

Szablon od: Wojtek Grabowski

Domena i hosting: Marcin Powroźnik
Administrator: Łukasz Budynek